Mer rom for å være arkitekt i alle prosjektets faser

La Parallelo generere leilighetsplaner i mulighetsstudiene deres slik at flere arkitekter kan jobbe effektivt i tidligfase
La Parallelo generere leilighetsprogrammet og arealoppsettet slik at arkitektkonkurransene blir mer effektive
Parallelo genererer automatisk leilighetsplaner i store boligprosjekter slik at dere kan utforske flere alternativer før regulering

Mulighetsstudier.

Sett flere arkitekter i stand til å effektivt levere mulighetsstudier
av høy kvalitet

Parallelkonkurranser.

La arkitektene fokusere på konsept og kvalitet. La datakraften generere leilighetsprogrammet

Regulering.

Utforsk flere alternativer og gjør fordelene og ulempene ved ulike valg eksplisitte overfor byggherre

PARALLELO STUDY.

Sett flere i stand til å gjennomføre mulighetsstudier.

Mulighetsstudier er ofte inngangen til nye prosjekter, men det er få personer på kontoret som har kompetanse nok til å levere de effektivt.
De beste tidligfase arkitektene er også vanskelig å fristille fra andre prosjekter.

Med Parallelo Study gjør vi det mulig for alle arkitekter å generere et presis leilighetsprogram som gir utbygger et godt beslutningsgrunnlag – og setter dere i en sterk posisjon for et fremtidig arkitektoppdrag.

Book demo
La Parallelo generere leilighetsplaner i mulighetsstudiene deres slik at flere arkitekter kan jobbe effektivt i tidligfase
PARALLELO COMPETE.

Stå ut i konkurranser.

Arkitektkonkurranser er engasjerende, intense, men ofte lite lønnsomme.
Å kunne maksimere arkitektenes tid på de mest verdiskapende oppgavene er derfor kritisk.

Med Parallelo Compete kan arkitektene fokusere sin tid på de konseptuelle grepene og kvalitetene i prosjektet - og minimere tiden på å tegne ut leilighetsplanene og gjøre beregningene.

Slik kan dere stå ut med et godt gjennomarbeidet forslag, som også er detaljert og presist dokumentert.

Book demo
La Parallelo generere leilighetsprogrammet og arealoppsettet slik at arkitektkonkurransene blir mer effektive
PARALLELO VALIDATE.

Skap trygghet for at beste løsning sendes til regulering.

I reguleringsfasen er det behov for, men oftest ikke tid til, å utforske mange løsninger under ulike premisser og forutsetninger.

Med Parallelo Validate kan dere raskt generere fullstendige etasjeplaner for alle etasjer. Slik kan dere jobbe både med volumering og leilighetsprogrammet parallelt - og dermed finne den løsningen som best balanserer alle sine interesser før det sendes til regulering.

Book demo
Utforsk flere alternative boligprosjekter med Parallelo sin leilighetsgenerator

Book en gratis demo.

Ønsker du å diskutere hvordan Parallelo kan skape verdi for dere?

Legg igjen din kontaktinformasjon her, så tar vi kontakt så raskt vi kan.

Parallelo Logo Green Transparent
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.